Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:



Related blogs
 

Grahnblawg

URL: http://grahnblawg.blogspot.com

Feed: http://grahnblawg.blogspot.com/feeds/posts/default

Type: Individual

Last sync: 7 Hours, 22 Minutes ago

Google rank (beta): 4 / 10

Technorati authority: 0


Latest posts
Som en knöl i Europeiska rådet NEW
Grahnblawg 1 Year, 2 Weeks, 3 Days, 1 Hour, 32 Minutes ago
Dale Carnegies bok 'Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om kommunikation människor emellan' är nog så känd in den engelsktalande världen, så vill den brittiske statsministern bete sig som en kn...
EU-kommissionens ordförande parlamentariserad NEW
Grahnblawg 1 Year, 4 Weeks, 1 Day, 3 Hours, 38 Minutes ago
Efter valet till Europaparlamentet diskuteras valet av ordförande för den Europeiska kommissionen flitigt, till och med häftigt, i Europa. Aktiva nyhetsläsare vet att Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt i Europeiska råd...
Grahnblawg flyttar NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 1 Week, 1 Day, 2 Hours, 16 Minutes ago
Bloggers (Googles) nya stil vägrade godta indelning i stycken. Texten ser förfärlig ut. Jag fortsätter skrivandet på Grahnlaw Suomi Finland tills problemet har fått en lösning.
Blogginlägg om inremarknadsakten NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 1 Week, 1 Day, 20 Hours, 12 Minutes ago
Reformerna på Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) inre marknad har hög prioritet i ljuset av medlemsländernas, Europeiska rådets och (minister)rådets uttalanden. Den inre marknaden gäller företagen p...
EU:s fleråriga budgetram 2014-2020 live NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 1 Week, 4 Days, 18 Hours, 30 Minutes ago
EU:s råd i konstellationen allmänna frågor diskuterar i dag två huvudfrågor. Offentligt diskuterar ministrarna budgetramen för åren 2014-2020. Du kan följa med ministrarnas diskussion direkt via Internet. Sändningen har nyss inletts (efter...
Budgetuppror i EU NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 1 Week, 6 Days, 15 Hours, 38 Minutes ago
Tio länder gör uppror mot EU-kommissionens och Europaparlamentets planer på långtidsbudget för 2014-2020 genom att kräva nedskärningar om cirka tio procent gentemot kommissionens förslag. Jag tog redan en förhandstitt på finska på EU:s rå...
Verksamheten i Europeiska unionen under 2011 NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 1 Week, 6 Days, 18 Hours, 53 Minutes ago
Översiktlig information om EU är ofta det bästa sättet att inleda mer ingående studier beträffande ett visst politikområde eller någon sakfråga. I artiklarna Publikationen Europeiska rådet under 2011 och Nyttigt om EU: Allmän rapport om Eu...
Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 2 Weeks, 1 Day, 16 Hours, 45 Minutes ago
Artikeln Riskkapital för små och medelstora företag i EU presenterade riktlinjerna i inremarknadsakten och uppföljningsdokumentet den 15 februari 2012 samt det offentliga samråd som föregick de konkreta förslagen. Åtgärdsplanen och förslage...
Riskkapital för små och medelstora företag i EU NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 2 Weeks, 2 Days, 22 Hours, 14 Minutes ago
De tolv nyckelåtgärderna presenterades i artikeln Inremarknadsakten KOM(2011) 206, medan Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten tog oss till EU:s inremarknadsforum i höstas och vidare till den rätt färska rapporten om hur ref...
Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 2 Weeks, 3 Days, 21 Hours, 10 Minutes ago
Artikeln Inremarknadsakten KOM(2011) 206 redogjorde för de tolv hävstängerna (teman) och nyckelåtgärderna för att få den inre marknaden att fungera bättre. Rapporten om varningsmekanismen 14.2.2012 COM(2012) 68 från kommissionen berättar hu...
Inremarknadsakten KOM(2011) 206 NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 2 Weeks, 5 Days, 22 Hours, 15 Minutes ago
I artikeln Inremarknadsakten för EU och EES konstaterade vi att den inre marknaden gäller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES; 30 länder). De tolv ”hävstängerna” har ett nära samband med tillväxtstrategin Europa 2020 och småf...
Inremarknadsakten för EU och EES NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 2 Weeks, 6 Days, 17 Hours, 2 Minutes ago
Efter artikeln EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid noterar vi att meddelandet På väg mot en inre marknadsakt 27.10.2010 KOM(2010) 608 utgjorde föremål för ett offentligt samråd, som rapporterades i handlingen Overview of res...
EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 3 Weeks, 1 Day, 17 Hours, 17 Minutes ago
Artikeln EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet” visade att de första förslagen rörde skyddet för immateriella rättigheter. Utöver EU-patentet, upphovsrätten samt bekämpandet av varumärkesförfalskning...
EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet” NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 3 Weeks, 2 Days, 20 Hours, 36 Minutes ago
EU-patentet, upphovsrätten samt bekämpandet av varumärkesförfalskning och piratkopiering toppade EU-kommissionens önskelista för att reformera den inre marknaden. På väg mot en inre marknadsakt Efter de lättlästa källorna i artikeln EU-ref...
EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad? NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 3 Weeks, 4 Days, 21 Hours, 42 Minutes ago
Efter Mario Montis rapport om den inre marknaden publicerade EU-kommissionen alltså samrådsdokumentet: På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi - Femtio förslag för att arbeta, driva företa...
Mario Monti lade grunden för en inre marknadsakt NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 3 Weeks, 5 Days, 19 Hours, 11 Minutes ago
Mario Monti (Wikipedia) försöker nu som statsminister få Italien på fötter. Han har svarat för den inre marknaden och för konkurrenspolitiken i EU-kommissionen. Rätt nyligen ingick Monti i den så kallade reflektionsgruppen som under ledning...
Varför glömde EU-ledarna Europa 2020-strategin? NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 4 Weeks, 1 Day, 3 Minutes ago
I sitt herdabrev till EU-ländernas ledare behandlade Herman Van Rompuy strategiska utmaningar på ett elegant och översiktligt sätt från en jämförande sympunkt. Jag rekommenderar varmt att du läser hans Issues Paper både med tanke på innehå...
Van Rompuys herdabrev till EU-ländernas ledare NEW
Grahnblawg 3 Years, 3 Months, 4 Weeks, 1 Day, 18 Hours, 46 Minutes ago
Jag vill passa på att rekommendera det strategiskt inriktade brev ordförande Herman Van Rompuy skrev åt stats- och regeringscheferna för att fokusera diskussionen vid Europeiska rådet. Herdabrevet, Issues Paper (den 29 februari 2012), inleddes g...
Tillväxt utan pengar kräver EU2020-reformer NEW
Grahnblawg 3 Years, 4 Months, 2 Days, 7 Hours, 45 Minutes ago
Efter inledningen i slutsatserna och reformfrontens bemödanden att sätta fyr under pannan övergåg vi till de hörnstenar Europeiska rådet lade för att återgå till ekonomisk tillväxt, återvinna konkurrenskraft och återvända till bättre sy...
Europeiska rådet om tillväxt, konkurrenskraft och jobb NEW
Grahnblawg 3 Years, 4 Months, 2 Days, 11 Hours, 26 Minutes ago
De nationella politiska ledarna undertecknade alltså den mellanstatliga finanspakten och korade Herman Van Rompuy till ordförande för Europeiska rådet och eurotoppmötena. Sakfrågorna för Europeiska rådet den 1-2 mars 2012 rörde dock den ekon...