Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:EU: Fri rörlighet för tjänster ─ Tjänstedirektivet i Finland
Grahnblawg 4 Years, 11 Months, 2 Weeks, 5 Days, 8 Hours ago
Vi har tidigare tecknat en bakgrund på Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20 december 2009) och närmare beskrivit omsättningen av tjänstedirektivet i Sverige på denna blogg.Sedan Lissabonfördraget...