Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:EU: Fri rörlighet för tjänster ─ Tjänstedirektivet i Finland
Grahnblawg 5 Years, 7 Months, 1 Day, 27 Minutes ago
Vi har tidigare tecknat en bakgrund på Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20 december 2009) och närmare beskrivit omsättningen av tjänstedirektivet i Sverige på denna blogg.Sedan Lissabonfördraget...