Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:EU: Fri rörlighet för tjänster ─ Tjänstedirektivet i Finland
Grahnblawg 5 Years, 2 Months, 3 Weeks, 6 Days, 4 Hours, 51 Minutes ago
Vi har tidigare tecknat en bakgrund på Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20 december 2009) och närmare beskrivit omsättningen av tjänstedirektivet i Sverige på denna blogg.Sedan Lissabonfördraget...