Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Samtidigt, i Venezuela...
Henrik-Alexandersson.se 4 Years, 10 Months, 6 Days, 18 Hours, 50 Minutes ago
"Varför fungerar inte de jordbrukskooperativ som bildats? Varför fungerar inte de företag som har nationaliserats? Varför sjunker produktionen, istället för att öka, när arbetarna fått kontroll över fabriker?"Detta undrar en av de aktiva i...