Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:WD29: Gå i fängelse utan att passera gå
Henrik-Alexandersson.se 4 Years, 9 Months, 3 Weeks, 2 Days, 52 Minutes ago
Det orimliga, rättsosäkra och integritetskränkande förslaget om att teledatalagringen även skall omfatta alla våra slagningar på Google och andra sökmotorer sätter ett par saker i blixtbelysning. Det gör även själva datalagringen, FRA:s a...