Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Världshandeln är en nygammal och självklar säkerhetsfråga
Fredrik Bertilsson 3 Years, 10 Months, 4 Days, 23 Hours, 27 Minutes ago
Varje år passerar 400 miljoner ton gods hamnen i Rotterdam, till och från Arlanda reste drygt 16 miljoner miljoner människor 2009 och utan trygga sjövägar får vi klara oss utan svenska bananer och svenskt kaffe. Vår tids största säkerhetspol...