Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:EU-rådet för allmänna frågor 12 september 2011: förhandsinformation
Grahnlaw Suomi Finland 2 Years, 7 Months, 6 Days, 20 Hours, 13 Minutes ago
Europeiska unionens råd i konstellationen allmänna frågor ska säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Allmänna rådet ska även bereda och följa upp Europeiska rådets beslut (artikel 16.6 fördraget om Europeis...