Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:EU-rådet för allmänna frågor 12 september 2011: förhandsinformation
Grahnlaw Suomi Finland 2 Years, 10 Months, 1 Week, 3 Days, 3 Hours, 29 Minutes ago
Europeiska unionens råd i konstellationen allmänna frågor ska säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Allmänna rådet ska även bereda och följa upp Europeiska rådets beslut (artikel 16.6 fördraget om Europeis...