Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:EU-rådet för allmänna frågor 12 september 2011: förhandsinformation
Grahnlaw Suomi Finland 3 Years, 2 Months, 2 Weeks, 3 Days, 45 Minutes ago
Europeiska unionens råd i konstellationen allmänna frågor ska säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Allmänna rådet ska även bereda och följa upp Europeiska rådets beslut (artikel 16.6 fördraget om Europeis...