Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:



Europarlement: klimaatbeleid is meer dan terugdringen CO2
GroenLinks Europa 3 Years, 2 Months, 6 Days, 5 Hours, 25 Minutes ago
Naast CO2 zorgt ook de uitstoot van roet, ozon en zogenaamde F-gassen voor de opwarming van de aarde. Om klimaatverandering aan te pakken, vindt het Europarlement van belang om de uitstoot van deze broeikasgassen zo snel mogelijk te verminderen. Groe...