Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Ytterligare ett totalt onödigt EU-projekt startas – EU:s kulturmärke
EUNyheter 3 Years, 3 Months, 1 Week, 4 Days, 17 Hours, 26 Minutes ago
Frågan om ett särskilt EU-kulturmärke har diskuterats en tid inom EU:s institutioner. Onsdagen den 16 november 2011 röstade EU-parlamentet om frågan i en andra behandling efter att ministerrådet sagt ja till projektet.Motiveringen till ett såd...