Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Och nu: Fler internet-fientliga förslag i EU
Henrik-Alexandersson.se 3 Years, 4 Months, 4 Weeks, 6 Hours ago
I en färsk "roadmap"stakar EU:s Generaldirektorat för den Inre Marknaden ut vägen mot ännu mer övervakning av internet. Det är det gamla IPRED-direktivet, som gav oss den hårt kritiserade svenska IPRED-lagen, som skall pumpas upp. [PDF]S