Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:



EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet”
Grahnblawg 2 Years, 11 Months, 2 Weeks, 1 Day, 6 Minutes ago
EU-patentet, upphovsrätten samt bekämpandet av varumärkesförfalskning och piratkopiering toppade EU-kommissionens önskelista för att reformera den inre marknaden. På väg mot en inre marknadsakt Efter de lättlästa källorna i artikeln EU-ref...



Related posts (beta)

Blogginlägg om inremarknadsakten
Grahnlaw Suomi Finland 2 Years, 10 Months, 4 Weeks, 1 Day, 14 Hours, 28 Minutes ago
Reformerna på Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) inre marknad har hög prioritet i ljuset av medlemsländernas, Europeiska rådets och (minister)rådets uttalanden. Den inre marknaden berör företagen p