Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Inremarknadsakten KOM(2011) 206
Grahnblawg 2 Years, 1 Month, 1 Day, 23 Hours, 52 Minutes ago
I artikeln Inremarknadsakten för EU och EES konstaterade vi att den inre marknaden gäller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES; 30 länder). De tolv ”hävstängerna” har ett nära samband med tillväxtstrategin Europa 2020 och småf...Related posts (beta)

Blogginlägg om inremarknadsakten
Grahnlaw Suomi Finland 2 Years, 2 Weeks, 6 Days, 12 Hours, 35 Minutes ago
Reformerna på Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) inre marknad har hög prioritet i ljuset av medlemsländernas, Europeiska rådets och (minister)rådets uttalanden. Den inre marknaden berör företagen p