Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Inremarknadsakten KOM(2011) 206
Grahnblawg 2 Years, 6 Months, 5 Days, 17 Hours, 33 Minutes ago
I artikeln Inremarknadsakten för EU och EES konstaterade vi att den inre marknaden gäller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES; 30 länder). De tolv ”hävstängerna” har ett nära samband med tillväxtstrategin Europa 2020 och småf...Related posts (beta)

Blogginlägg om inremarknadsakten
Grahnlaw Suomi Finland 2 Years, 5 Months, 3 Weeks, 3 Days, 6 Hours, 16 Minutes ago
Reformerna på Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) inre marknad har hög prioritet i ljuset av medlemsländernas, Europeiska rådets och (minister)rådets uttalanden. Den inre marknaden berör företagen p