Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Christofer Fjellner (M) vill godkänna ACTA
Christian Engström, Pirate MEP 1 Year, 10 Months, 5 Days, 13 Hours, 7 Minutes ago
Den 20 eller 21 juni ska EU-parlamentets utskott för internationell handel INTA rösta om ACTA-avtalet. Utskottets rapportör, David Martin i den Socialdemokratiska gruppen, har föreslagit att parlamentet ska säga nej till ACTA. Skuggrapportör f