Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:LO: Slutför Borgs lyckade EU-insats
Europabloggen 2 Years, 5 Months, 3 Days, 6 Hours, 7 Minutes ago
EU-ministern och statsministern måste nu slutföra Anders Borgs lyckade insats för den svenska arbetsmarknaden. Han fick bort EU-kommissionens uppmaning till sänkta svenska löner i EU:s landsspecifika rekommendationer men fortfarande återstår l...