Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Eurokrisen: Toppmötet live
Grahnlaw Suomi Finland 2 Years, 9 Months, 1 Day, 9 Hours, 52 Minutes ago
Givetvis handlar det om Europeiska rådet, där stats- eller regeringscheferna från 27 EU-länder samlas, men både problemen och de möjliga lösningarna gäller i hög grad euroområdet, med följder för den europeiska och världsekonomin i stort...