Login
Newsletter

Subscribe now to our newsletter:Eurokrisen: Toppmötet live
Grahnlaw Suomi Finland 2 Years, 3 Months, 3 Weeks, 6 Days, 1 Hour, 17 Minutes ago
Givetvis handlar det om Europeiska rådet, där stats- eller regeringscheferna från 27 EU-länder samlas, men både problemen och de möjliga lösningarna gäller i hög grad euroområdet, med följder för den europeiska och världsekonomin i stort...